Over ons

Een kort lijntje tussen leven en geloven…

Hemelsbreed is een initiatief dat in 2012 gestart is en sindsdien verspreid door Amsterdam diverse mooie en inspirerende dingen heeft gedaan. Er is vanaf het begin gekookt voor de buurt in Amsteldorp. Daarnaast is er veel samen gegeten en zijn er vriendschappen gegroeid.

Vanaf najaar 2016 is de focus verplaatst naar Zuidoost, waar initiatiefnemers Remmelt en Alienke Meijer de thuisbasis vormen en samen met anderen hier Hemelsbreed verder uitbouwen en vormgeven. Waar het ons om gaat? Om geloven op een manier die relevant is, uitdaagt en mensen verbindt. Om een kort lijntje tussen leven en geloven. Kerk zijn vanuit huizen, dichtbij mensen en vanuit relaties die echt en kwetsbaar zijn

We doen dat door te zoeken naar nieuwe manieren en willen dat samen doen met zoekers en grensgangers: als je bezig bent met zingeving of je bent gelovig, maar niet meer verbonden met een bestaande kerk. Hemelsbreed wil een netwerkgemeenschap zijn, een plek waar je thuiskomt en je er samen op uit gaat om iets te betekenen voor je buurt of stadsdeel.

Een plek waar je thuiskomt en je er samen op uit gaat om iets te betekenen voor je buurt of stadsdeel